Waarom Kinderopvang Baboe

Huiselijkheid: Opvang in een gastgezin biedt het kind geborgenheid. Ik streef ernaar de opvang zoveel mogelijk te laten aansluiten op de thuissituatie, zodat uw kind zich prettig voelt. Ik hou van kinderen en dat voelen kinderen.

-Kleinschalige opvang: Ik vang maximaal vijf tot zes kinderen per dag op, waarbij ik ook naar de samenstelling kijk, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt.

Opvang aan kinderen van 0-4 jaar: Dit is een bewuste keuze. Ik vang geen kinderen op in de basisschool leeftijd, tenzij ze hier gebracht worden. Ik vind het belangrijk dat jonge kinderen rust ervaren en m.i. kan ik dit niet voldoende bieden als ik op gezette tijden naar school moet om oudere kinderen te halen of te brengen.

-Flexibele opvang: Ik werk in principe met vaste openingstijden, maar in overleg kan hier van afgeweken worden. Zelfs mee-eten is mogelijk. Aangezien de maximale groepsgrootte vijf tot zes kinderen is, zal flexibele opvang altijd in overleg gebeuren, mits de leidster-kind ratio dit toelaat.

Professionele opvang: Door mijn jarenlange ervaring en mijn opleidingen heb ik een goede basis gelegd voor het liefdevol en verantwoord  opvangen van kinderen.

-Erkende opvang: Kinderopvang Baboe is aangesloten bij gastouderbureau ‘Hoppas’ en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook sta ik ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U komt dus als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de belasting.

-Veilige opvang: Kinderopvang Baboe is 100% goed gekeurd door de GGD. Dit wil niet zeggen dat kinderopvang Baboe 100% veilig is. Ik probeer er wel alles aan te doen om die veiligheid zo groot mogelijk te maken. Zo wordt er o.a. gebruik gemaakt van aerosleepers in de bedjes en camera’s boven de bedjes, zodat er ook tijdens het slapen op uw kind wordt gelet.