De praktijk

 

– Ik zorg voor: Slaapzak, boterhammen, beleg, fruit, melk, sap, karvan cevitan, koekjes en snoepjes (voor baby’s wordt alle voeding meegegeven).

– U zorgt voor: Luiers, billendoekjes, fles, speen, flesvoeding, reservekleding (incl. sokken), slab.

 Ziekte: Indien ik ziek ben en er geen opvang geboden kan worden, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Als ik ziek ben wordt u z.s.m. op de hoogte gebracht en via ‘Hoppas’ kan er een alternatief opvangadres worden geboden.

Als uw kind ziek is en niet naar de opvang komt vind ik het fijn wanneer u dit zo snel mogelijk doorgeeft.

– Vakantie en vrije dagen: Zodra mijn vakantie bekend is geef ik dit door aan de betreffende ouders via de mail. Wanneer ik vakantie heb, of een vrije dag worden er geen opvangkosten berekend. Uw vakantie dient u minimaal 2 maanden van te voren door te geven via de mail aan mij en aan Hoppas. Anders worden de opvangkosten gewoon doorberekend.

– Medicijnen:Medicijnen worden in overleg toegediend. Medicijnen moeten voorzien zijn van een etiket en bijsluiter en voorzien zijn van naam en recente datum. Tevens dient u een “verklaring medicijnverstrekking” in te vullen.

Indien uw baby op de buik slaapt dient u een “verklaring buikslapen” in te vullen.

– Ruilen: Een dag mag geruild worden wanneer deze binnen dezelfde week valt. Wanneer u bijvoorbeeld op dinsdag werkt, maar u moet een keer op donderdag werken kan er geruild worden, mits er plaats is die dag.

Wanneer u een extra dag aanvraagt en ik plan deze in dan worden de volledige kosten voor die dag berekend, ook als u die dag toch niet afneemt en niet tijdig afzegt. Extra aangevraagde dagen dienen 3 dagen van te voren te worden afgezegd en worden in dat geval voor de helft berekend.

 Contracturen: De opvanguren zoals deze in het contract staan vermeld worden ook daadwerkelijk berekend. Haalt u uw kind eerder op dan de afgesproken tijd of brengt u uw kind later, dan worden de uren berekend zoals deze in het contract staan, of zoals deze zijn afgesproken. Brengt u uw kind eerder dan de afgesproken tijd, of haalt u uw kind later dan wordt de extra tijd die u afneemt uiteraard berekend.

– Facturering:Iedere maand krijgt u per mail van mij een declaratielijst met het aantal afgenomen uren. Bent u het hier mee eens dan kunt u deze bevestigen en later volgt er een factuur van Hoppas.

– Klachtenregeling: Als u klachten heeft over de opvang van uw kind bij kinderopvang Baboe maakt u dat dan bij mij kenbaar. Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met gastouderbureau ‘Hoppas’.

Bent u ontevreden?         Vertel het mij

Bent u tevreden?             Vertel het anderen!